Voor een betere centrumbeleving

Het hart van onze stad

Ondersteunt u ons

Dan gaan we samen Voor Heel Oosterhout
Neem contact op

Wij zijn er voor iedereen

Samen voor Oosterhout

artikel 39 vragen Drukkerij voor gemeentelijke opdrachten


Geacht college,

Sinds de privatisering van de gemeentelijke drukkerij was Total-Print de ‘huisdrukkerij’ van de gemeente Oosterhout. Deze overgang is destijds samengegaan met afspraken over onder andere overname van personeel en afspraken over (snelle) dienstverlening onder andere bij bewoners-brieven. Voor Heel Oosterhout heeft begrepen dat deze samenwerking beëindigd is, dat er een aanbesteding heeft plaatsgevonden en er gekozen is voor een andere drukkerij, buiten Oosterhout. Wij hebben een aantal vragen hierover.

1.Klopt bovenstaande informatie en zo ja, op basis van welke overwegingen is overgegaan tot nieuwe aanbesteding van het drukwerk voor de gemeente Oosterhout?

2.Is (en zo ja, hoe?) bij deze aanbesteding rekening gehouden met de afspraken die voorheen met Total-Print gemaakt zijn over behoud en/of overname van personeel?

3.Zijn er garanties afgesproken waarbij snelheid en kwaliteit van de dienstverlening ook door een drukkerij buiten Oosterhout, zoals voorheen geleverd kunnen worden? Zo ja, welke?

4.Hoe strookt de oproep die het college doet om in te kopen bij Oosterhoutse bedrijven in deze voor ondernemers moeilijke tijd, met de keuze voor een drukkerij buiten Oosterhout?


We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet,


Voor Heel Oosterhout,

Peter de Laat

Fractievoorzitter