Wij zijn er voor iedereen
Samen voor Oosterhout
Ondersteunt u ons
Dan gaan we samen Voor Heel Oosterhout
Neem contact op
Voor een betere centrumbeleving
Het hart van onze stad

Politieke partij “ Voor Heel Oosterhout” bestaat 9-9-21 alweer 1 jaar

Voor Heel Oosterhout, een jonge partij ontstaan rond raadslid Peter de Laat, met het doel door Oosterhout een frisse wind te laten waaien.
Wij bestaan uit een jonge enthousiaste groep mensen, waaronder sommigen politicologie studeren. Ons jongste partijlid is in januari 18 jaar geworden en liep al een half jaar stage in de Tweede Kamer.
De partij is verder aangevuld met mensen die zich op diverse wijze inzetten voor Oosterhout.Daarbij zijn mensen die zich altijd ingezet hebben en ervoor hebben zorggedragen om Oosterhout op veel vlakken als stad aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en een bruisende binnenstad.
Op de foto staan lijsttrekker Peter de Laat 23 jaar raadslid met Lalique Schöner die naast jong ook politiek opgeleid is ,liep stage bij 2e kamer en Kelly Braat, eigenaar van enkele bedrijven in onze mooie stad (meer informatie zie de website).
Wij willen u nu op onze site www.voorheeloosterhout.nl meerdere personen van onze lijst voorstellen. Tot eind december komen er aanvullingen die op de site vermeld staan.

Eind december moeten we, in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen, de lijst compleet hebben. De 31 kandidaten worden tijdig vermeld .
Wat vindt u meer op onze site: standpunten waarbij wij de mening van onze inwoners erg op prijs stellen. Ook nemen wij u mee waarom het in deze tijd voor ons als partij steeds moeilijker wordt om hoor en wederhoor toe te passen. Ondanks de tegenwerking van de gemeente laten we het niet na dit te blijven doen. Op dit moment kan het opvragen van (achtergrond)informatie slechts per mail via de raadsgriffie plaatsvinden. Het rechtstreeks contact opnemen met de ambtelijke organisatie wordt niet meer toegestaan.
Ondanks al deze obstakels en muren waar we tegenaan lopen, blijven wij graag voor u klaar staan. Heeft u problemen of vragen? Trek maar aan de bel, info@voorheeloosterhout.nl of 06-51086496.
Enkele zaken die wij met u willen delen en graag uw mening hierover horen:

Geen politiek akkoord wel richtlijnen: op deze manier blijft in de komende 4 jaar ook voor de oppositie ruimte over.
Bouwvergunning pas afgeven wanneer de verkeersafwerking is gerealiseerd. Veel meer burgerparticipatie, WMO keer op keer op de schop: er zijn mogelijkheden voor betaalbare WMO.

Sociale advocatuur: mogelijkheid voor bewoners van een sociale huurwoning voor gratis bijstand advocaat bij geschil verhuurder. Meer sociale woningbouw bestemd voor de Oosterhouters.

Voor Heel Oosterhout is in de gemeenteraad door zowel burgemeester als raad beticht van te veel Oosterhoutse inslag. Een beter compliment konden wij in onze beleving niet ontvangen, wij staan graag voor u klaar.

Alles heeft ook een financiële zijde, kunt u zich in onze ideeën vinden of bent u ook de mening toegedaan dat Oosterhout een frisse wind behoeft? Word dan lid, dit kan reeds vanaf € 10,- per jaar; ook personen buiten Oosterhout kunnen ons uiteraard ondersteunen NL52INGB0007217921

Uw ondersteuning wordt erg op prijs gesteld.

U kunt ons ook vinden op Instagram en Facebook.