Wij zijn er voor iedereen
Samen voor Oosterhout
Ondersteunt u ons
Dan gaan we samen Voor Heel Oosterhout
Neem contact op
Voor een betere centrumbeleving
Het hart van onze stad

Onze partij werkt graag met en voor alle inwoners van Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind.

Standpunten van Voor Heel Oosterhout

Nieuwe raadscyclus start met het opstellen van politiek akkoord en word alles voor 4 jaar vastgetimmerd.

Wij van VHO willen graag richtlijnen afspreken waar naar toe de komende 4 jaren, maar niet alles vastleggen, op die manier is een gezonde inspraak van de oppositie mogelijk en worden er gedegen ondersteunde en voor die tijd geldende besluiten genomen.

Realiseren nu 300 nieuwbouwwoningen per jaar, behoefte is groter, maar van belang is ook de verkeers afwerking, om die reden pas een bouwvergunning verlenen als de verkeersafwikkeling goed is geregeld.

Bewoners van een wijk weten wat in de wijk heerst, speelt en weten waar de behoeftes liggen, om die reden willen wij als VHO buurt ideeën uit laten werken, kijken of ze haalbaar zijn, niet dat ambtenaren met ideeën moeten komen en burger maar moet volgen.

Buurt coördinatoren verder activeren. 

Mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben op maat ondersteunen, zeker bij tijdelijke uitval een van de partners, als het langer duurt en moet worden verlengd, snel regelen en niet weer de 8 weken procedure laten volgen. 

Oosterhout kampt met verkeersknelpunten, door de mooie omgeving en binnensteden fietsvriendelijker te maken middels goed verlichte en goed onderhouden fietspaden kunnen ze 2 heren dienen, minder verkeersdrukte en een leefbaardere stad.

De vrijkomende grond na verhuizing gemeentehuis naar de stad, sociale woningbouw voor de starter, gezinnen en ouderen, alleen voor de Oosterhouter of met Oosterhoutse roods.

Bijvoorbeeld terugkeer naar werkzaamheden  buitenaf of studie.

De vrijkomende grond na verhuizing gemeentehuis naar de stad, sociale woningbouw voor de starter, gezinnen en ouderen, alleen voor de Oosterhouter of met Oosterhoutse roods.

Bijvoorbeeld terugkeer naar werkzaamheden  buitenaf of studie.

Dit zijn enkele standpunten, wij horen graag uw mening, passen deze standpunten elke 2 weken, om zo tegen de verkiezingen uw wensen uit te kunnen dragen.

Opgave voor Heel Oosterhout

Jezelf blijven en menselijke maat realiseren

Continueren en volhouden ombudsmanfunctie puur voor de Oosterhouter

Ambtenaren moeten in dienst zijn van de burgers en niet andersom