Voor een betere centrumbeleving

Het hart van onze stad

Ondersteunt u ons

Dan gaan we samen Voor Heel Oosterhout
Neem contact op

Wij zijn er voor iedereen

Samen voor Oosterhout

Stellingen   Kieskompas

De gemeente kan beter bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen

Mee eens

Mensen krijgen al genoeg verhogingen, laat eerst maar eens alles   bezien, direct half Nederland. Naar de voedselbank

Bij voorgestelde projecten met grote gevolgen moet de gemeente een   burgerberaad (een door loting samengestelde groep inwoners) organiseren, ook   als de gemeente hierdoor controle verliest

Neutraal

Burgerraad heeft al bij verkiezingen kunnen stemmen, en bij loting   ook. Niet iedere burger stem gehoord dus inspraak belangrijk maar voor   iedereen mogelijk.

Om meer starterswoningen te realiseren moet de gemeente grond opkopen,   ook als ditfinanciële risico's   oplevert

Helemaal mee eens

Moeten alles doen om de hoognodige starters woningen te realiseren ,   goed doet kunnen samen iets mee verdienen en de pot van financiëngevuld houden

Er mogen meer windmolens in de gemeente Oosterhout komen

Helemaal niet mee eens

Door de keuze van regering naar kernenergie zijn ze overbodig om de   afspraken te halen laat natuur dan onaangetast

De gemeente mag schulden van inwoners tijdelijk overnemen om te   voorkomen dat schulden hoger worden door boetes (incassokosten)

Mee eens

Als deze kosten maar terugverdient kunnen worden en niet dat gemeente   straks de problemen over zich heen krijgt en geld van de burger moet gaan   inzetten voor mensen welke zelf in de problemen wijn geraakt
Vinden bedrijven en instanties getroffen door corona vermindering van inkomen   een andere zaak

De gemeente mag strengere regels voor boerenbedrijven hanteren dan de   regels die landelijk gelden

Helemaal niet mee eens

De regels zijn al streng genoeg moeten in deze niet slimme jongen uit   willen hangen

Er moet meer hoogbouw komen (maximaal 8 verdiepingen) bij het centrum   van Oosterhout

Mee eens

Realiseren nu 300 nieuwbouwwoningen per jaar, behoefte is groter, maar   van belang is ook de verkeers afwerking, om die reden pas een bouwvergunning   verlenen als de verkeersafwikkeling goed is geregeld

Er moet een woonwijk gebouwd worden aan de andere kant van de A27   (oostkant)

Mee eens

Pas nadat de inbreiding in zowel de kerkdorpen als Oosterhout stad is   gerealiseerd

De gemeente moet investeren in de bouw van een fietsbrug tussen de   Zwaaikom en Vrachelen-Noord

Helemaal mee eens

Lang gemaakte belofte nakomen en nu met veranderde verkeersstroom meer   dan nodig

De gemeente moet geld uittrekken om culturele activiteiten voor mensen   met een laag inkomen gratis te maken

Niet mee eens

Er wordt al genoeg rekening gehouden met mensen met een laag inkomen.   Voor deze groep wordt al veel gedaan, kijk ook eens naar de groep net er   boven welke niet op steun kunnen terugvallen en ondanks harde werken alles   zelf bekostigen en dan minder te besteden hebben dan de laagst inkomens

De gemeente mag extra geld uitgeven aan kunst en cultuur

Mee eens

Kunst en cultuur is belangrijk. er wordt al genoeg geld uitgegeven, en   dit moet zo blijven, de gemeente moet ondersteunend blijven.
Vinden van groot belang maar moet niet overdreven worden vans percentage van   de financiën er voor vrij maken moet voldoende zijn

De gemeente moet meebetalen aan muziekles op scholen

Mee eens

Is goed voor de ontwikkeling maar als zie wat het kost en de   medewerking op de scholen denk ik dat we op de goede weg zijn

De gemeente mag alleen met zorgaanbieders werken zonder winstoogmerk

Niet mee eens

Deze mensen moeten toch ook iets verdienen, het is een beroep/ bedrijf   en daarin mag verdient worden. Wie werkt er zonder winstoogmerk dat doen ze   in communistische landen nog wel

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een   tegenprestatie te leveren in de samenleving

Niet mee eens

er moet per persoon gekeken worden wat mogelijk is en verplichten is   niet voor iedereen mogelijk (fysiek instaat)het moet in overleg gaan met de persoon en gekeken worden wat de   persoon wil en kan. het moet in concent gaan. verplichten vinden wij hier   geen goed woord.
Moeilijk vaak willen ze wel maar kunnen ze geen arbeid verrichten moet per   persoon bekeken worden en in gesprek worden geregeld vaak willen ze wel maar   pakken ze het verkeerd aan en worden ze door ongewis afgewezen kan veel   oplossen maar dat doet praten in meer gevallen

In de stedelijke gebieden van Oosterhout moet meer groen komen, ook   als dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen

Niet mee eens

Wij zijn voor groen en vinden daarom ook dat groen en parkeerplaatsen   makkelijk samengaan.
Als goed wordt gekeken kunnen ze samen gaan, parkeerplaats in groene omgeving

De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om zich los te   koppelen van de gasaansluiting

Niet mee eens

Niet mee eens , hebben de lusten dus ook de lasten niet meer of minder

De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen bij het verduurzamen   van hun woning, ook al gaan de belastingen daardoor omhoog

Niet mee eens

De gemeente ondersteund al, door het krijgen van een lening. Belasting   is dan voor iedereen en wij vinden dat niet iedereen daar dan aan mee hoeft te   betalen
Door een lening maakt de gemeente het voor een ieder al mogelijk, derden   hoeven niet mee te betalen aan kosten jouw woning , huur moet de eigenaar ook   zelf behappen.

Voor klimaatmaatregelen mogen de lokale belastingen stijgen

Niet mee eens

Wij vinden dat we al genoeg doen om het klimaat te helpen en milieu   bewust te leven. en iedereen die klimaatmaatregelen willen nemen wordt   ondersteund.
er zijn genoeg maatregelen om jouw klimaatproblemen op te lossen.   Makkelijkste weg doen al genoeg en als later blijkt dat niet halen kunnen we   nog over praten maar voor nu doen met wat er voor is vrijgemaakt moet met   inzet gaan lukken

De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra Wijkmakelaars   (verbindend persoon tussen inwoners en de gemeente)

Niet mee eens

wij vinden dat er al genoeg geld vrij wordt gemaakt. de ingezette lijn   moet worden doorgezetIn verleden werden met 20% van de kosten mooie   resultaten geboekt nu met vinger rond en oplopende kosten zie ik nog geen   toename van wijkorganisatie, eerder vermindering dus werk daar eerst maar   eens aan met de gevestigde makelaars

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale   belasting daarvoor omhoog moet

Niet mee eens

Op dit moment wordt al genoeg   geld vrijgemaakt voor   armoedebestrijding en waar nodig is wordt al bij geplust. dus om nog extra   geld vrij te maken vinden wij niet nodig. Wordt al meer dan genoeg voor   armoede bestrijding gedaan, die man welke met minimumloon gaat werken heeft   geen toeslagen en word vaak harder getroffen

Er mag geen belastingverhoging komen voor ondernemers

Mee eens

Ondernemers hebben het op dit moment al moeilijk genoeg en wij moeten   het dan niet nog moeilijker gaan maken. ondernemers doen al moeite om hun   hoofd boven water te houden. Ondernemers worden al zwaar genoeg gestraft en   diegene die wel goede zaken hebben gedaan worden belasting technisch door regering al aangepakt wegen vermeerdering   omzet en winst

Bij nieuwbouwprojecten moet er minder ruimte komen voor   parkeerplaatsen

Helemaal niet mee eens

Er moet voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners en bezoekers. te   weinig parkeerplaatsen zorgt voor overlast Parkeerplaatsen moeten bij de   woning voor de bewoners en bezoekers aanwezig zijn desnoods onder de   gebouwen, maar een transferium kan ook een oplossing bieden

Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Helemaal mee eens

Naar sociale huurwoningen is meer vraag en meer nodig. Veel te weinig   en dan toewijzen aan de Oosterhouters of met roots in Oosterhout

Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook als dat ten koste gaat van   landbouwgrond

Niet mee eens

Pas als alle andere gebieden zijn ingevuld. Eerst in de stad kijken en daarna pas naar   het buiten gebied. Pas als alle inbreiding is gerealiseerd

De gemeente moet geld uitgeven aan een lokaal busnetwerk, ook al gaat   hierdoor de lokale belasting omhoog

Niet mee eens

Wij hebben al een goed lokaal busnetwerk. Hebben al een lokaal   busnetwerk, misschien wel kijken naar een transferium buiten de stad zodat   verkeer in de stad en benodigde parkeerplaatsen afneemt

Om de verkeersdoorstroming in de wijken en kernen te verbeteren mogen   extra wegen worden aangelegd

Mee eens

Er moet een betere doorstroming komen. Door een verkeerde aanpak zijn   er teveel knelpunten in de gemeente. Te veel knelpunten en slechte   doorstroming

Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven

Niet mee eens

Maar we zien het liefst op sommige plaatsen een gereguleerde   vuurwerkshow Mogen best vuurwerkshows voor in de plaats kijk nu dit jaar veel   gevaarlijk vuurwerk uit andere landen veel ellende en kosten en geen   opbrengsten gaan andere landen mee aan de haal en Nederland moet winkeliers   compenseren.

In de gemeente Oosterhout mag een coffeeshop komen

Mee eens

Liever gereguleerd dan onderhands dealen. Liever op een plaats dan 20   scooters door de gehele stad en enkele illegale woningen waar de kwaliteit en   de leeftijd niet wordt gecontroleerd.   Liever niet maar kunnen er niet meer van af. Voorkeurgeen gebruik van verdovende middelen, maar   is niet meer te stoppen dan liever gereguleerd door scooter mannetje welke   niet naar leeftijd en kwaliteit kijkt.

Er moet meer cameratoezicht komen, ook als dit ten koste gaat van de   privacy

Niet mee eens

Privacy gaat boven alles. Vinden veilig wonen net zo belangrijk als privacy zijn mogelijkheden   genoeg om dit goed samen te laten gaan, zo niet heeft veilig onze voorkeur.