Wij zijn er voor iedereen
Samen voor Oosterhout
Ondersteunt u ons
Dan gaan we samen Voor Heel Oosterhout
Neem contact op
Voor een betere centrumbeleving
Het hart van onze stad

Stellingen Kieskompas

 • De gemeente kan beter bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen Mee eens

  Mensen krijgen al genoeg verhogingen, laat eerst maar eens alles   bezien, direct half Nederland. Naar de voedselbank

 • Bij voorgestelde projecten met grote gevolgen moet de gemeente een burgerberaad (een door loting samengestelde groep inwoners) organiseren, ook als de gemeente hierdoor controle verliest Neutraal

  Burgerraad heeft al bij verkiezingen kunnen stemmen, en bij loting   ook. Niet iedere burger stem gehoord dus inspraak belangrijk maar voor   iedereen mogelijk.

 • Om meer starterswoningen te realiseren moet de gemeente grond opkopen, ook als ditfinanciële risico’s oplevert Helemaal mee eens

  Moeten alles doen om de hoognodige starters woningen te realiseren , goed doet kunnen samen iets mee verdienen en de pot van financiëngevuld houden

 • Er mogen meer windmolens in de gemeente Oosterhout komen Helemaal niet mee eens

  Door de keuze van regering naar kernenergie zijn ze overbodig om de afspraken te halen laat natuur dan onaangetast

 • De gemeente mag schulden van inwoners tijdelijk overnemen om te voorkomen dat schulden hoger worden door boetes (incassokosten) Mee eens

  Als deze kosten maar terugverdient kunnen worden en niet dat gemeente straks de problemen over zich heen krijgt en geld van de burger moet gaan inzetten voor mensen welke zelf in de problemen wijn geraakt Vinden bedrijven en instanties getroffen door corona vermindering van inkomen een andere zaak

 • De gemeente mag strengere regels voor boerenbedrijven hanteren dan de regels die landelijk gelden Helemaal niet mee eens

  De regels zijn al streng genoeg moeten in deze niet slimme jongen uit willen hangen

 • Er moet meer hoogbouw komen (maximaal 8 verdiepingen) bij het centrum van Oosterhout Mee eens

  Realiseren nu 300 nieuwbouwwoningen per jaar, behoefte is groter, maar van belang is ook de verkeers afwerking, om die reden pas een bouwvergunning verlenen als de verkeersafwikkeling goed is geregeld

 • Er moet een woonwijk gebouwd worden aan de andere kant van de A27 (oostkant) Mee eens

  Pas nadat de inbreiding in zowel de kerkdorpen als Oosterhout stad is gerealiseerd

 • De gemeente moet investeren in de bouw van een fietsbrug tussen de Zwaaikom en Vrachelen-Noord Helemaal mee eens

  Lang gemaakte belofte nakomen en nu met veranderde verkeersstroom meer dan nodig

 • De gemeente moet geld uittrekken om culturele activiteiten voor mensen met een laag inkomen gratis te maken Niet mee eens

  Er wordt al genoeg rekening gehouden met mensen met een laag inkomen. Voor deze groep wordt al veel gedaan, kijk ook eens naar de groep net er boven welke niet op steun kunnen terugvallen en ondanks harde werken alles zelf bekostigen en dan minder te besteden hebben dan de laagst inkomens

 • De gemeente mag extra geld uitgeven aan kunst en cultuur Mee eens

  Kunst en cultuur is belangrijk. er wordt al genoeg geld uitgegeven, en dit moet zo blijven, de gemeente moet ondersteunend blijven. Vinden van groot belang maar moet niet overdreven worden vans percentage van de financiën er voor vrij maken moet voldoende zijn

 • De gemeente moet meebetalen aan muziekles op scholen Mee eens

  Is goed voor de ontwikkeling maar als zie wat het kost en de medewerking op de scholen denk ik dat we op de goede weg zijn

 • De gemeente mag alleen met zorgaanbieders werken zonder winstoogmerk Niet mee eens

  Deze mensen moeten toch ook iets verdienen, het is een beroep/ bedrijf en daarin mag verdient worden. Wie werkt er zonder winstoogmerk dat doen ze in communistische landen nog wel

 • De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving Niet mee eens

  er moet per persoon gekeken worden wat mogelijk is en verplichten is niet voor iedereen mogelijk (fysiek instaat)het moet in overleg gaan met de persoon en gekeken worden wat de persoon wil en kan. het moet in concent gaan. verplichten vinden wij hier geen goed woord. Moeilijk vaak willen ze wel maar kunnen ze geen arbeid verrichten moet per persoon bekeken worden en in gesprek worden geregeld vaak willen ze wel maar pakken ze het verkeerd aan en worden ze door ongewis afgewezen kan veel oplossen maar dat doet praten in meer gevallen

 • In de stedelijke gebieden van Oosterhout moet meer groen komen, ook als dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen Niet mee eens

  Wij zijn voor groen en vinden daarom ook dat groen en parkeerplaatsen makkelijk samengaan. Als goed wordt gekeken kunnen ze samen gaan, parkeerplaats in groene omgeving

 • De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting Niet mee eens

  Hebben de lusten dus ook de lasten niet meer of minder

 • Hebben de lusten dus ook de lasten niet meer of minder Niet mee eens

  Wij zijn voor groen en vinden daarom ook dat groen en parkeerplaatsen makkelijk samengaan. Als goed wordt gekeken kunnen ze samen gaan, parkeerplaats in groene omgeving

 • De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning, ook al gaan de belastingen daardoor omhoog Niet mee eens

  De gemeente ondersteund al, door het krijgen van een lening. Belasting is dan voor iedereen en wij vinden dat niet iedereen daar dan aan mee hoeft te betalen Door een lening maakt de gemeente het voor een ieder al mogelijk, derden hoeven niet mee te betalen aan kosten jouw woning , huur moet de eigenaar ook zelf behappen.

 • Voor klimaatmaatregelen mogen de lokale belastingen stijgen Niet mee eens

  Wij vinden dat we al genoeg doen om het klimaat te helpen en milieu bewust te leven. en iedereen die klimaatmaatregelen willen nemen wordt ondersteund. er zijn genoeg maatregelen om jouw klimaatproblemen op te lossen. Makkelijkste weg doen al genoeg en als later blijkt dat niet halen kunnen we nog over praten maar voor nu doen met wat er voor is vrijgemaakt moet met inzet gaan lukken

 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra Wijkmakelaars (verbindend persoon tussen inwoners en de gemeente) Niet mee eens

  Wij vinden dat er al genoeg geld vrij wordt gemaakt. de ingezette lijn moet worden doorgezetIn verleden werden met 20% van de kosten mooie resultaten geboekt nu met vinger rond en oplopende kosten zie ik nog geen toename van wijkorganisatie, eerder vermindering dus werk daar eerst maar eens aan met de gevestigde makelaars

 • Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet Niet mee eens

  Op dit moment wordt al genoeg geld vrijgemaakt voor armoedebestrijding en waar nodig is wordt al bij geplust. dus om nog extra geld vrij te maken vinden wij niet nodig. Wordt al meer dan genoeg voor armoede bestrijding gedaan, die man welke met minimumloon gaat werken heeft geen toeslagen en word vaak harder getroffen

 • Er mag geen belastingverhoging komen voor ondernemers Mee eens

  Ondernemers hebben het op dit moment al moeilijk genoeg en wij moeten het dan niet nog moeilijker gaan maken. ondernemers doen al moeite om hun hoofd boven water te houden. Ondernemers worden al zwaar genoeg gestraft en diegene die wel goede zaken hebben gedaan worden belasting technisch door regering al aangepakt wegen vermeerdering omzet en winst

 • Bij nieuwbouwprojecten moet er minder ruimte komen voor parkeerplaatsen Helemaal niet mee eens

  Er moet voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners en bezoekers. te weinig parkeerplaatsen zorgt voor overlast Parkeerplaatsen moeten bij de woning voor de bewoners en bezoekers aanwezig zijn desnoods onder de gebouwen, maar een transferium kan ook een oplossing bieden

 • Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn Helemaal mee eens

  Naar sociale huurwoningen is meer vraag en meer nodig. Veel te weinig en dan toewijzen aan de Oosterhouters of met roots in Oosterhout

 • Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond Niet mee eens

  Pas als alle andere gebieden zijn ingevuld. Eerst in de stad kijken en daarna pas naar het buiten gebied. Pas als alle inbreiding is gerealiseerd

 • De gemeente moet geld uitgeven aan een lokaal busnetwerk, ook al gaat hierdoor de lokale belasting omhoog Niet mee eens

  Wij hebben al een goed lokaal busnetwerk. Hebben al een lokaal busnetwerk, misschien wel kijken naar een transferium buiten de stad zodat verkeer in de stad en benodigde parkeerplaatsen afneemt

 • Om de verkeersdoorstroming in de wijken en kernen te verbeteren mogen extra wegen worden aangelegd Mee eens

  Er moet een betere doorstroming komen. Door een verkeerde aanpak zijn er teveel knelpunten in de gemeente. Te veel knelpunten en slechte doorstroming

 • Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven Niet mee eens

  Maar we zien het liefst op sommige plaatsen een gereguleerde vuurwerkshow Mogen best vuurwerkshows voor in de plaats kijk nu dit jaar veel gevaarlijk vuurwerk uit andere landen veel ellende en kosten en geen opbrengsten gaan andere landen mee aan de haal en Nederland moet winkeliers compenseren.

 • In de gemeente Oosterhout mag een coffeeshop komen Mee eens

  Liever gereguleerd dan onderhands dealen. Liever op een plaats dan 20 scooters door de gehele stad en enkele illegale woningen waar de kwaliteit en de leeftijd niet wordt gecontroleerd. Liever niet maar kunnen er niet meer van af. Voorkeurgeen gebruik van verdovende middelen, maar is niet meer te stoppen dan liever gereguleerd door scooter mannetje welke niet naar leeftijd en kwaliteit kijkt.

 • Er moet meer cameratoezicht komen, ook als dit ten koste gaat van de privacy Niet mee eens

  Privacy gaat boven alles. Vinden veilig wonen net zo belangrijk als privacy zijn mogelijkheden genoeg om dit goed samen te laten gaan, zo niet heeft veilig onze voorkeur.

 • De gemeente kan beter bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen Mee eens

  Mensen krijgen al genoeg verhogingen, laat eerst maar eens alles   bezien, direct half Nederland. Naar de voedselbank

 • Bij voorgestelde projecten met grote gevolgen moet de gemeente een burgerberaad (een door loting samengestelde groep inwoners) organiseren, ook als de gemeente hierdoor controle verliest Neutraal

  Burgerraad heeft al bij verkiezingen kunnen stemmen, en bij loting   ook. Niet iedere burger stem gehoord dus inspraak belangrijk maar voor   iedereen mogelijk.

 • Om meer starterswoningen te realiseren moet de gemeente grond opkopen, ook als ditfinanciële risico’s oplevert Helemaal mee eens

  Moeten alles doen om de hoognodige starters woningen te realiseren , goed doet kunnen samen iets mee verdienen en de pot van financiëngevuld houden

 • Er mogen meer windmolens in de gemeente Oosterhout komen Helemaal niet mee eens

  Door de keuze van regering naar kernenergie zijn ze overbodig om de afspraken te halen laat natuur dan onaangetast

 • De gemeente mag schulden van inwoners tijdelijk overnemen om te voorkomen dat schulden hoger worden door boetes (incassokosten) Mee eens

  Als deze kosten maar terugverdient kunnen worden en niet dat gemeente straks de problemen over zich heen krijgt en geld van de burger moet gaan inzetten voor mensen welke zelf in de problemen wijn geraakt Vinden bedrijven en instanties getroffen door corona vermindering van inkomen een andere zaak

 • De gemeente mag strengere regels voor boerenbedrijven hanteren dan de regels die landelijk gelden Helemaal niet mee eens

  De regels zijn al streng genoeg moeten in deze niet slimme jongen uit willen hangen

 • Er moet meer hoogbouw komen (maximaal 8 verdiepingen) bij het centrum van Oosterhout Mee eens

  Realiseren nu 300 nieuwbouwwoningen per jaar, behoefte is groter, maar van belang is ook de verkeers afwerking, om die reden pas een bouwvergunning verlenen als de verkeersafwikkeling goed is geregeld

 • Er moet een woonwijk gebouwd worden aan de andere kant van de A27 (oostkant) Mee eens

  Pas nadat de inbreiding in zowel de kerkdorpen als Oosterhout stad is gerealiseerd

 • De gemeente moet investeren in de bouw van een fietsbrug tussen de Zwaaikom en Vrachelen-Noord Helemaal mee eens

  Lang gemaakte belofte nakomen en nu met veranderde verkeersstroom meer dan nodig

 • De gemeente moet geld uittrekken om culturele activiteiten voor mensen met een laag inkomen gratis te maken Niet mee eens

  Er wordt al genoeg rekening gehouden met mensen met een laag inkomen. Voor deze groep wordt al veel gedaan, kijk ook eens naar de groep net er boven welke niet op steun kunnen terugvallen en ondanks harde werken alles zelf bekostigen en dan minder te besteden hebben dan de laagst inkomens

 • De gemeente mag extra geld uitgeven aan kunst en cultuur Mee eens

  Kunst en cultuur is belangrijk. er wordt al genoeg geld uitgegeven, en dit moet zo blijven, de gemeente moet ondersteunend blijven. Vinden van groot belang maar moet niet overdreven worden vans percentage van de financiën er voor vrij maken moet voldoende zijn

 • De gemeente moet meebetalen aan muziekles op scholen Mee eens

  Is goed voor de ontwikkeling maar als zie wat het kost en de medewerking op de scholen denk ik dat we op de goede weg zijn

 • De gemeente mag alleen met zorgaanbieders werken zonder winstoogmerk Niet mee eens

  Deze mensen moeten toch ook iets verdienen, het is een beroep/ bedrijf en daarin mag verdient worden. Wie werkt er zonder winstoogmerk dat doen ze in communistische landen nog wel

 • De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving Niet mee eens

  er moet per persoon gekeken worden wat mogelijk is en verplichten is niet voor iedereen mogelijk (fysiek instaat)het moet in overleg gaan met de persoon en gekeken worden wat de persoon wil en kan. het moet in concent gaan. verplichten vinden wij hier geen goed woord. Moeilijk vaak willen ze wel maar kunnen ze geen arbeid verrichten moet per persoon bekeken worden en in gesprek worden geregeld vaak willen ze wel maar pakken ze het verkeerd aan en worden ze door ongewis afgewezen kan veel oplossen maar dat doet praten in meer gevallen

 • In de stedelijke gebieden van Oosterhout moet meer groen komen, ook als dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen Niet mee eens

  Wij zijn voor groen en vinden daarom ook dat groen en parkeerplaatsen makkelijk samengaan. Als goed wordt gekeken kunnen ze samen gaan, parkeerplaats in groene omgeving

 • De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting Niet mee eens

  Hebben de lusten dus ook de lasten niet meer of minder

 • Hebben de lusten dus ook de lasten niet meer of minder Niet mee eens

  Wij zijn voor groen en vinden daarom ook dat groen en parkeerplaatsen makkelijk samengaan. Als goed wordt gekeken kunnen ze samen gaan, parkeerplaats in groene omgeving

 • De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning, ook al gaan de belastingen daardoor omhoog Niet mee eens

  De gemeente ondersteund al, door het krijgen van een lening. Belasting is dan voor iedereen en wij vinden dat niet iedereen daar dan aan mee hoeft te betalen Door een lening maakt de gemeente het voor een ieder al mogelijk, derden hoeven niet mee te betalen aan kosten jouw woning , huur moet de eigenaar ook zelf behappen.

 • Voor klimaatmaatregelen mogen de lokale belastingen stijgen Niet mee eens

  Wij vinden dat we al genoeg doen om het klimaat te helpen en milieu bewust te leven. en iedereen die klimaatmaatregelen willen nemen wordt ondersteund. er zijn genoeg maatregelen om jouw klimaatproblemen op te lossen. Makkelijkste weg doen al genoeg en als later blijkt dat niet halen kunnen we nog over praten maar voor nu doen met wat er voor is vrijgemaakt moet met inzet gaan lukken

 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra Wijkmakelaars (verbindend persoon tussen inwoners en de gemeente) Niet mee eens

  Wij vinden dat er al genoeg geld vrij wordt gemaakt. de ingezette lijn moet worden doorgezetIn verleden werden met 20% van de kosten mooie resultaten geboekt nu met vinger rond en oplopende kosten zie ik nog geen toename van wijkorganisatie, eerder vermindering dus werk daar eerst maar eens aan met de gevestigde makelaars

 • Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet Niet mee eens

  Op dit moment wordt al genoeg geld vrijgemaakt voor armoedebestrijding en waar nodig is wordt al bij geplust. dus om nog extra geld vrij te maken vinden wij niet nodig. Wordt al meer dan genoeg voor armoede bestrijding gedaan, die man welke met minimumloon gaat werken heeft geen toeslagen en word vaak harder getroffen

 • Er mag geen belastingverhoging komen voor ondernemers Mee eens

  Ondernemers hebben het op dit moment al moeilijk genoeg en wij moeten het dan niet nog moeilijker gaan maken. ondernemers doen al moeite om hun hoofd boven water te houden. Ondernemers worden al zwaar genoeg gestraft en diegene die wel goede zaken hebben gedaan worden belasting technisch door regering al aangepakt wegen vermeerdering omzet en winst

 • Bij nieuwbouwprojecten moet er minder ruimte komen voor parkeerplaatsen Helemaal niet mee eens

  Er moet voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners en bezoekers. te weinig parkeerplaatsen zorgt voor overlast Parkeerplaatsen moeten bij de woning voor de bewoners en bezoekers aanwezig zijn desnoods onder de gebouwen, maar een transferium kan ook een oplossing bieden

 • Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn Helemaal mee eens

  Naar sociale huurwoningen is meer vraag en meer nodig. Veel te weinig en dan toewijzen aan de Oosterhouters of met roots in Oosterhout

 • Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond Niet mee eens

  Pas als alle andere gebieden zijn ingevuld. Eerst in de stad kijken en daarna pas naar het buiten gebied. Pas als alle inbreiding is gerealiseerd

 • De gemeente moet geld uitgeven aan een lokaal busnetwerk, ook al gaat hierdoor de lokale belasting omhoog Niet mee eens

  Wij hebben al een goed lokaal busnetwerk. Hebben al een lokaal busnetwerk, misschien wel kijken naar een transferium buiten de stad zodat verkeer in de stad en benodigde parkeerplaatsen afneemt

 • Om de verkeersdoorstroming in de wijken en kernen te verbeteren mogen extra wegen worden aangelegd Mee eens

  Er moet een betere doorstroming komen. Door een verkeerde aanpak zijn er teveel knelpunten in de gemeente. Te veel knelpunten en slechte doorstroming

 • Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven Niet mee eens

  Maar we zien het liefst op sommige plaatsen een gereguleerde vuurwerkshow Mogen best vuurwerkshows voor in de plaats kijk nu dit jaar veel gevaarlijk vuurwerk uit andere landen veel ellende en kosten en geen opbrengsten gaan andere landen mee aan de haal en Nederland moet winkeliers compenseren.

 • In de gemeente Oosterhout mag een coffeeshop komen Mee eens

  Liever gereguleerd dan onderhands dealen. Liever op een plaats dan 20 scooters door de gehele stad en enkele illegale woningen waar de kwaliteit en de leeftijd niet wordt gecontroleerd. Liever niet maar kunnen er niet meer van af. Voorkeurgeen gebruik van verdovende middelen, maar is niet meer te stoppen dan liever gereguleerd door scooter mannetje welke niet naar leeftijd en kwaliteit kijkt.

 • Er moet meer cameratoezicht komen, ook als dit ten koste gaat van de privacy Niet mee eens

  Privacy gaat boven alles. Vinden veilig wonen net zo belangrijk als privacy zijn mogelijkheden genoeg om dit goed samen te laten gaan, zo niet heeft veilig onze voorkeur.